Den kognitive metode

Her på siden kan du læse et par cases (eksempler) på de problemstillinger, som kognitiv terapi er særligt velegnet til at behandle – og hvordan arbejdet med leveregler ligger til grund for meget af den kognitive terapi.

Om leveregler og grundlæggende antagelser
Gennem hele vores opvækst udvikler vi personlige regler for hvordan vi lever livet – leveregler.

Leveregler udvikler vi baseret på de grundlæggende antagelser vi har om os selv, andre mennesker og den måde vi ser verden/fremtiden på.

Hvis du forestiller dig, at din personlighed har form som et træ, så er træets rødder dine grundlæggende antagelser. Det kan f.eks. være tanker som:

 • Om mig selv: Jeg er ofte ikke god nok
 • Om andre: Andre klarer sig bedre end mig, og har det nemmere end jeg. Andre svigter mig
 • Om verden: Verden er ofte svær at leve i, og fremtiden er usikker

Den slags grundlæggende antagelser er pinefulde. Derfor udvikler vi – uden at være bevidst om det – leveregler, der søger at skærme os mod dem. Den slags ubevidste leveregler kan du tænke på som træets stamme, og kan f.eks. være:

 • Hvis jeg ikke udretter noget er jeg ikke noget værd
 • Hvis jeg ikke klarer det hele er jeg en fiasko
 • Jeg er nødt til at være perfekt for at opnå kontrol

Det giver umiddelbart god mening, at ville undgå negative tanker om sig selv og andre, og på et tidspunkt i livet, f.eks. under din opvækst, har det måske været nødvendigt, at du søgte at gøre alt perfekt for at klare dig.

Som voksen vil disse leveregler dog være svære at leve livet efter, fordi det ikke er muligt at gøre alt perfekt.

Når det så sker (at man ikke er perfekt) så kommer man i kontakt med automatiske negative tanker om ikke at være god nok. Det giver følelser af at være ked af det, frustreret og utryg – det fylder i tilværelsen og trækker fra i livsglæde.

De negative tanker er træets krone, og er det bevidste tegn på, at vi ikke har det godt. Det hele stammer dog fra rødderne – vores grundlæggende antagelser.

Tree-+-Roots-843x1243_v2

Eksempler
Herunder kan du læse to eksempler på, hvordan grundlæggende antagelser, leveregler og negative tanker hænger sammen, og hvordan jeg arbejder med dem i et kognitivt terapiforløb.

Sofie
Sofie er opvokset i en familie, hvor der ofte er konflikter. Hendes forældre blev skilt da hun var 12 år, og begge forældre har fundet nye partnere. Der er altid blevet stillet store krav til Sofie og hun er især blevet rost for at være en rolig pige og for sine præstationer i skolen.

Sofie kommer som teenager ofte i kontakt med en følelse af at være ked af det og trist. Hun stiller store krav til sig selv i skolen, både fagligt og socialt. Det er vigtigt for Sofie, at folk omkring hende har det godt.

Sofie har en grundlæggende antagelse om ikke at være tilstrækkelig og god nok. Derfor har hun udviklet bestemte leveregler for ikke at komme i kontakt med de negative grundlæggende antagelser:

 • Hvis jeg ikke gør andre tilpas, så er jeg ikke et ordentligt menneske
 • Hvis andre er vrede eller irriterede på mig, så kan jeg ikke holde det ud

Sofies leveregler er svære at leve efter. Det er ikke muligt at undgå konflikter med andre mennesker, og man vil ikke kunne gøre alle tilpas. I et forsøg på at leve efter de ufleksible regler, kommer Sofie til at gå alt for meget på kompromis med sig selv.

Søren
Søren er midt i fyrrerne. Aktuelt er han stressbelastet i en grad, der medfører at han stort set ikke har noget overskud, når han kommer hjem fra arbejde.

Han har svært ved at koncentrere sig og kan mærke at lunten er blevet kortere.

På jobbet knokler han, opgaverne skal gøres færdige, også selvom det betyder, at han må arbejde over. Det er vigtigt for Søren at ingen kan sætte en finger på hans arbejde, og når kollegerne tilbyder at hjælpe ham takker han nej – han vil hellere klare det selv.

Det gælder også mere personlige anliggender, hvor han har svært ved at søge hjælp eller støtte hos andre.

Sørens leveregler er:

 • Jeg er den eneste, der kan klare mine problemer
 • Jeg er svag når jeg beder om hjælp
 • Hvis jeg lader andre komme for nær, mister jeg kontrollen i forholdet

I Sørens tilfælde får levereglerne ham til at arbejde hårdt på at få fuldstændig kontrol over alt i sin tilværelse – noget der er umuligt at opnå. Samtidig kan han ikke få sig selv til at bede om hjælp, og han er derfor i overhængende risiko for at brænde ud, både på arbejdet og derhjemme.

Den kognitive metode
I et kognitivt terapiforløb arbejder jeg typisk efter følgende fremgangsmåde:

 • At få sat ord på de grundlæggende antagelser – at gøre dem bevidste
 • Identificere de uhensigtsmæssige leveregler
 • Formulere nye og/eller mere elastiske leveregler
 • Teste/og implementere de nye regler i hverdagen

Et eksempel på en gammel og en ny, bedre leveregel kan være:

Gammel leveregel: Jeg er svag når jeg beder om hjælp
Ny leveregel: Det er en styrke at kunne bede om hjælp

Når du tester den nye leveregel i din hverdag, vil du til en start automatisk komme i kontakt med negative tanker om dig selv. Disse tanker analyserer vi sammen – vi trækker så at sige “tankerne i retten” og kigger på hvad der taler for, at de er sande og hvad der taler for at de ikke er.

Dette arbejde vil med tiden give dig en mere positiv, selvunderstøttende tænkning og følgende et bedre selvværd og større glæde i livet.

Facebook_logo(2)