Undervisning

Ud over individuelle terapiforløb tilbyder jeg også eksterne konsulentydelser til private organisationer og offentlige instanser. Jeg underviser i viden om og tilgange til, forskellige psykiske lidelser, ud fra en kognitiv referenceramme.

Målet med undervisningen er at opkvalificere den enkelte medarbejder, så han eller hun bliver i stand til i højere grad at udføre effektiv adfærdstræning i samarbejde med borgerne, klienterne eller kunderne.

Gennem mit arbejde i Psykiatrien i Odense har jeg opbygget et bredt kendskab til de udfordringer, både kommunale og privatansatte medarbejdere står over for i dagligdagen.

Den viden trækker jeg på, i kombination med min specialistuddannelse i kognitiv terapi, så kursisterne opnår en skræddersyet opkvalificering, gennem hvilken de lærer at håndtere deres faglige udfordringer mere effektivt.

Alle undervisningsforløb tilpasses den enkelte gruppe (der typisk tæller fra 5-20 deltagere) og tager udgangspunkt i de konkrete problemstillinger og forudsætninger, der gør sig gældende i lige netop jeres situation.

Eksempler på undervisningsforløb/emner

  • Viden om forskellige psykiske lidelser, som angst, depression, OCD, og personlighedsforstyrrelser m.f.
  • Den kognitive tilgang til forskellige diagnosegrupper
  • Viden om specifik adfærdstræning, f.eks. tilrettelæggelse af effektfulde eksponeringsplaner

Undervisningsforløbet foregår hos jer, og løber typisk over én til to dage med mulige follow-up sessioner efterfølgende, og kan både ligge i og udenfor normal arbejdstid.

Hvis du mener I ville have gavn af et forløb om undervisning og opkvalificering, så er I velkommen til at kontakte mig for et uforpligtende tilbud, tilpasset jeres behov og budget.