Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi
Kognitiv terapi er en anerkendt psykoterapeutisk hovedretning, der bruges verden over. Formålet med terapien er, at afhjælpe følelsesmæssig lidelse og ændre uhensigtsmæssig adfærd, dvs. adfærd, der hindrer én i at folde livet ud som man kunne ønske sig det.

Vores følelser og adfærd bestemmes i høj grad af, hvordan vi tænker, og af vores antagelser og evalueringer af verden omkring os. Derfor arbejder kognitiv terapi med tænkningen og de følelser, den skaber i os.

F.eks. er det langt sikrere at flyve, end at køre i bil, men af forskellige årsager lider ca. 1 ud af 10 danskere af flyskræk. Fælles for dem er, at der er dele af deres tænkning om det at flyve, der giver et forvrænget billede af situationen, der skaber angst.

Den kognitive terapi tager udgangspunkt i aktuelle, konkrete situationer og arbejder med at identificere negative tanker og handlinger.

Over tid bliver disse erstattet med mere realistiske og selvunderstøttende tanker, så angsten forsvinder og den uhensigtsmæssige adfærd og/eller tanker ændres.

Kognitiv terapi – historisk udvikling
Kognitiv terapi blev gjort verdenskendt af Aaron T. Beck i af 1960’erne, som en struktureret og tidsbegrænset evidensbaseret (videnskabeligt baseret) terapiform for depression.

Terapien er rettet mod at løse aktuelle problemer og modificere uhensigtsmæssig tænkning og adfærd.

At det var Becks kognitive psykoterapi, der slog an, skyldes det høje videnskabelige niveau, den empiriske (bevisbaserede) fundering, samt at tiden var moden til en ny hovedretning. Siden 1960’erne har Beck og andre med stor succes tilpasset terapien til mange forskelligartede psykiske vanskeligheder.

Forskere over hele verden, især i USA, har på basis af effektundersøgelser dokumenteret, at kognitiv terapi er effektiv hjælp inden for en vifte af forskellige lidelser, bl.a. angst, depression, stress, fobier af enhver art samt kroniske somatiske (fysiske) lidelser.

 

Læs mere om kognitiv terapi, og hvordan jeg arbejder, ved at klikke her

Facebook_logo(2)